• سه شنبه،13 خرداد 1399
 • ورود
   
  • طبقه‌بندی
   |- Ebook
  • عوامل مؤثر بر میزان مشارکت شهروندان در اداره امور شهر مشهد -
   عوامل مؤثر بر میزان مشارکت شهروندان در اداره امور شهر مشهد -
   عوامل مؤثر بر میزان مشارکت شهروندان در اداره امور شهر مشهد

   سال انتشار :1390
   زبان :فارسی
   چکیده
   هدف این تحقیق بررسی میزان مشارکت شهروندان در امور شهری (در حوزه های خدمات شهری، محیط زیست) و عوامل مؤثر بر آن در بین ساکنان 18 تا 64 ساله شهر مشهد می باشد. روش انجام این تحقیق، پیمایش ( توصیفی – تبیینی) است. جامعه آماری تحقیق را کلیه ساکنان شهر مشهد تشکیل داده و حجم نمونه 348 نفر می باشد که به شیوه نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم از سطح شهر مشهد انتخاب شده و مورد مصاحبه قرار گرفته اند. پایایی و روایی پرسشنامه نیز با استفاده از روش اعتبار صوری و آلفای کرانباخ مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که میانگین میزان مشارکت مردم مشهد در امور شهری 3.19 ( در بازه 4-0) است که نشان دهنده مشارکت زیاد مردم در امور شهری است، همچنین نتایج حاصل از آمار استنباطی و آزمون فرضیات تحقیق نشان می دهد که بین متغیرهای احساس بی قدرتی، میزان آگاهی نسبت به مشارکت در امور شهری، سن، شبکه روابط اجتماعی، اعتماد اجتماعی، عضویت انجمنی، پایگاه اقتصادی- اجتماعی، رضایت از عملکرد شهرداری و احساس خوداثربخشی شهروندی و مشارکت پاسخگویان رابطه معنی داری وجود دارد. یافته های حاصل از تحلیل رگرسیون چندگانه نیز نشان داد که مؤثرترین متغیر بر مشارکت شهروندان در امور شهری، رضایت از عملکرد شهرداری با ضریب تأثیر 0.319 می باشد و بعد از آن متغیرهای عضویت انجمنی، احساس بی قدرتی، آگاهی، اعتماد اجتماعی، شبکه روابط اجتماعی و سن با توجه به مقدار ضریب تأثیر در رده های بعدی قرار دارند. همچنین نتایج این تحقیق نشان داد، در صورتی که شهرداری بتواند میزان رضایت شهروندان را از عملکرد خود افزایش داده و نگرش مثبتی در آنان ایجاد کند، احتمال افزایش مشارکت شهروندان در امور شهری افزایش خواهد یافت.
   پیوست
   تعداد بازدید :1221
 • سایت های مرتبط
  معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
  فرم های مورد نیاز نواروان و پژوهشگران
  معاونت برنامه ریزی شهرداری مشهد
  بانک اطلاعات تامین کنندگان شهرداری مشهد
 • آمار بازدید
  مجموع بازدیدها : 2,244,593
  تعداد بازدید امروز : 355
  تعداد بازدید دیروز : 813
  آخرین به روزرسانی : 12:55  1399/02/02
 • ارتباط با مدیریت
 • تلفن : 36006126-051
  فکس : 6090509-051
  آدرس :مشهد- بلوار معلم - نبش معلم یک- طبقه اول ساختمان سازمان فناوری اطلاعات شهرداری مشهد -مدیریت پژوهش • کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری مشهد می باشد.
  تامین و به روزرسانی محتوا: مدیریت پژوهش و مطالعات راهبردی شهرداری مشهد
  طراحی و پشتیبانی فنی: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد