• طبقه‌بندی
   |- Ebook
  • وندالیسم و سایر رفتارهای نابهنجار مضر به خدمات و امکانات شهری در شهر مشهد و ارائه راهکارهایی برای کاهش آنها -
   وندالیسم و سایر رفتارهای نابهنجار مضر به خدمات و امکانات شهری در شهر مشهد و ارائه راهکارهایی برای کاهش آنها -
   کلمات کلیدی : وندالیسم، شهر، محله، مشهد، همبستگی اجتماعی
   وندالیسم و سایر رفتارهای نابهنجار مضر به خدمات و امکانات شهری در شهر مشهد و ارائه راهکارهایی برای کاهش آنها

   سال انتشار :1390
   زبان :فارسی
   چکیده
   هدف از انجام این پژوهش، بررسی میزان و انواع رفتارهای مخرب به امکانات شهرداری و در کنار آن عوامل موثر بر این نوع رفتارها است. در این پژوهش وندالیسم عبارت است از: «رفتارهایی نابهنجار، که به صورت ارادی و آگاهانه، منجر به تخریب و زیان رساندن به اموال و امکاناتی است که به گونه ای زیر نظر شهرداری است.» روش این تحقیق پیمایشی است و نوع تحقیق توصیفی ـ تبیینی است و واحد مشاهده و تحلیل فرد است. جامعه آماری این پژوهش نوجوانان و جوانان سنین بین 34-15سال ساکن در شهر مشهد در سال 1386 بوده اند. حجم نمونه 600 نفر و شیوه نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای است. ابزار اصلی جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه محقق ساخته می باشدکه به صورت مصاحبه‌ای تکمیل شده است. نتایج تحقیق نشان داد بیشترین رفتار نابهنجار که به میزان زیاد مشاهده شده است راه‌رفتن روی چمن با 5/64 درصد می باشد. و ریختن آشغال در پارک و خیابان با 7/55 درصد در مرتبه بعدی قرار دارد و کمترین رفتار تخریب مجسمه‌ها و تابلوهای پارک‌ها با 5/5 درصد بوده است. در تحلیل چند متغیره 22 درصد از تغییرات رفتار نابهنجار بوسیله مجموعه متغیرهای مدل، پیش بینی می‌گردد که متغیرهای فوق شامل آنومی، احساس اجحاف، احساس ناکامی، احساس عدم تعلق به وسایل عمومی، نیاز به تایید اجتماعی و میزان ارتباط با گروه کجرو می باشد. بنابراین پیشنهادهای عملی از این قرار است: 1- در جهت حفظ و نگهداری امکانات و اموال عمومی آموزش داده شود. 2- باید نگرش شهروندان به اموال عمومی و امکانات شهری در جهت حفظ و نگهداری آنان تغییر پیدا کند یعنی اموال عمومی را متعلق به خود بدانند. 3- باید شهروندان به نظارت و کنترل رفتارهای نابهنجار و مخرب به اموال عمومی تشویق شوند بدین معنی که تولید نظارت همگانی بشود.
   پیوست
   تعداد بازدید :376
 • سایت های مرتبط
  معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
  فرم های مورد نیاز نواروان و پژوهشگران
  معاونت برنامه ریزی شهرداری مشهد
  بانک اطلاعات تامین کنندگان شهرداری مشهد
 • آمار بازدید
  مجموع بازدیدها : 2,188,986
  تعداد بازدید امروز : 495
  تعداد بازدید دیروز : 292
  آخرین به روزرسانی : 11:09  1398/10/28
 • ارتباط با مدیریت
 • تلفن : 36006126-051
  فکس : 6090509-051
  آدرس :مشهد- بلوار معلم - نبش معلم یک- طبقه اول ساختمان سازمان فناوری اطلاعات شهرداری مشهد -مدیریت پژوهش • کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری مشهد می باشد.
  تامین و به روزرسانی محتوا: مدیریت پژوهش و مطالعات راهبردی شهرداری مشهد
  طراحی و پشتیبانی فنی: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد